İstanbul Fotoğraf Galerisi

GEÇMİŞ SERGİ

İstanbul Fotoğraf Galerisi şehrin sanatsal anlamda en harekeli bölgesi olan Beyoğlu’nda, nitelikli eserlere yer vermek ve fotoğraf sanatını ve sanatçılarını toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla sergiler düzenlemektedir.

Usta fotoğraf sanatçılarının yanı sıra, genç kuşak temsilciler ve birlikte üretme yolunda biraraya gelmiş kollektif oluşumların da kendi işlerini sunabilecekleri bağımsız bir sanat alanı olmayı hedeflemektedir.

KARMA SERGİ

KARMA SERGİ
SINIRLI

Eki. 4, 2016-Ara. 3, 2016

SINIRLI

İstanbul Fotoğraf Galerisi ilk edisyon sergisini gerçekleştiriyor.

Sınırlı, İstanbul Fotoğraf Galerisi’nin gerçekleştirdiği ilk edisyon sergisidir. Sergide, temsil ettiğimiz sanatçılarımızla birlikte sergisini gerçekleştirdiğimiz toplam on altı fotoğrafçı yer almaktadır. Eserleri olan sanatçılar; Stanko Abadzic, Haşim Aygün, Sevil Alkan, İlknur Can, Hakan Çınar, Dincer Dökümcü, Emrullah Eyvallah, Onur Korkmaz, Mehveş Lelic, Timurtaş Onan, Tamer Serbay, Imre Szabo, Erhan Şermet, Tuncer Tunç, Cem Turgay ve Erdem Varol

Baskı sayısını sınırlamak, fotoğrafın bir sanat eseri olarak değerlenmesine ve orijinal bir eser olmasına katkı sağlamaktır. Sanatçı, eserinin kaç adet basılacağını belirler ve o adetle sınırlandırır. Sergide bulunan eserlerin edisyon sayıları 1 ile 20 arasında değişmektedir.

Beyaz ışığın, uçsuz bucaksız, sessiz ve karanlık mekanların içine doğru şiddetli huzmeler şeklinde süzülmesi ile alışılmadık formların, çizgilerin ve belirgin kontrastların olduğu bir dünyaya giriyoruz. Timurtaş Onan kentsel dönüşümün mega etkileri öncesi, İstanbul’un neredeyse kullanılmayan iki tarsanesinin suskun halini fotoğrafladığı “Terk edilmiş” adını verdiği çalışmasından ve fotoğraf sanatını sevmeme neden olan şehirlerin başında gelir dediği Paris üzerine yaptığı seriden birer eser ile sergide yer alıyor.

Fotoğraf sanatının Balkanlar’da ki en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Hırvat fotoğrafçı Stanko Abadzic’in farklı dönemlerde ürettiği seri çalışmalarından iki fotoğraf ile sergiye dahil oldu. Sanatçı fotoğraflarında ki şiirsel anlatımı, ışığı ve nostaljik kompozisyonları ile kent ve taşra yaşamındaki değişmeyen değerleri ve çocukluğun kaygısız günlerini arıyor.

Cem Turgay; sergide yer alan güzellik algısına karşı durarak yaptığı ironik, grotesk fotoğraflar ile düşlerini yorumlarken, gerçekliği sorguluyor. Korkularını, hezeyanlarını, travmalarını kışkırtıcı ve akılları meşgul eden bir biçimde ifade ediyor.

Kurgusal kompozisyonları ile karşımıza çıkan diğer sanatçı Tuncer Tunç ise geniş mekanlarda kullandığı küçük ama güçlü imgeler ile günümüzde yaşanan trajediler, ekonomik ve politik sistemin dayatmaları sonucu ortaya çıkan yabancılaşma etkisini fotoğraflarına taşıyarak bizlere yaşamı sorgulama cesareti aşılıyor.

Belgrad’da yaşayan Macar asıllı fotoğrafçı İmre Szabo, ışık ve gölgeler" ile oynarım zira ben bir fotoğrafçıyım sözleri ile ifade ediyor kendini. Basın fotoğrafçısı olarak yaşamını sürdüren sanatçı, sayısız görüntü, olay ve insan hikayelerini dingin ve çocuksu bir masumiyet ile anlatmaya çalışmış fotoğraflarında.

Sergideki bir diğer isim ise Erhan Şermet. Fotoğraflarımda insanlar doğrudan boy göstermekten çok arkalarında bıraktıkları izler veya arkalarına saklandıkları sembollerle yer alıyorlar. Detaylar bütünü, uçup giden şimdiki an geçmişi ve gelecekte olabilecekleri ele veriyor. Fotoğraflarım gerçek hayattan çok farklı değil, her şey izleyicinin zihninde tanımladığı dediği Parçalar-İşaretler adlı çalışması ile.

Farklı sanat disiplinlerini bir arada kullanan sanatçı Tamer Serbay, eski ustaların çalışmalarını dijital fatoğraf üzerine aktarıp, akrilik pentür kullanarak çağdaş sanata kazandırıyor.

İki genç sanatçı iki farklı teknik. Dinçer Dökümcü “o anı kaydediyorum, sonrasında hayallerimi o ana aktarıyorum dediği eserlerinde polaroid fotoğraflar üzerine yağlı boya uygulamıştır. Haşim Aygün, insan bedenlerini tüm cinsel kimliklerinden sıyrılarak, bulundukları ortamın sesiz doğal nesneleri haline dönüştürdüğü fotoğraflarında, sanatsal baskı tekniklerinden “Van Dyke “ yani güneş baskısını kullanmıştır.

Sınırlı sergisinin diğer iki genç sanatçısı Erdem Varol ve Onur Korkmaz. Mesafeler; tek bedene, kısıtlı zamana, sınırları olan bir mekana sıkışıp kalmanın yarattığı huzursuzluk ve varlığından huzur duyduğum canavarlara dair biriktirdiğim hikayelerimdir diyor Erdem Varol. Onur Korkmaz, son tüketim tarihi geçmiş bir kentti, tarihi geçmiş bir filmle ve biraz da günübirlik hikayelerle inşa ediyor “Leke” adını verdiği çalışmasını.

Fotoğraf çeken mobil cihazlar birincil kullanım alanı dışında; alternatif sanatsal üretim biçimlerinin en son halkası olarak kabul görmüş, yeterliliğini ispatlamış, yeni çağın görsel kültürünün önemli parçalarından biri olmuştur. Tüm dünyayı etkisi altına almış bu yeni akımın önemli temsilcilerinden H-art Collective’den Sevil Alkan, Emrullah Eyvallah, İlknur Can ve Hakan Çınar’ın kentsel yaşam temalı fotoğraflarını göreceğiz.

Sergide yer alan son isim ise Mehveş Leliç. Evsel iç mekan ile dış mekanı görsel olarak ilişkilendirirken iki mekandaki zaman mevhumunu irdeliyor fotoğraflarında. Toplum tarafından genellikle kadınsılığa atfedilen evsel iç mekanın ve evcimenliğin sınırlarını, ayna yansımaları ve kompozitleme kullanarak belirsizleştirmeye ve daha büyük kavramlarla bağlantısını ortaya koymaya çalışıyor genç sanatçı.

İstanbul Fotoğraf Galerisi, Sınırlı sergisi ile Fotoİstanbul 2016’da galeri olarak yer almaktadır.

KARMA SERGİ

Stanko Abadzic

Fotoğrafçı ve fotomuhabir. 1952’de Vukovar, Hırvatistan’da doğdu. Zagreb’de yaşıyor. Abadžić profesyonel kariyerine fotomuhabir olarak başladı. Çeşitli ülkelerde başarılı röportajlar hazırladı. 1991’de savaşın başlamasıyla önce Almanya’da sonra da fotoğrafçılık açısından üzerinde büyük etki bırakan Prag’da yaşadı ve sanat fotoğrafçılığına yöneldi. Çeşitli ülkelerde kişisel sergiler açtı, birçok eseriyle ödül kazandı.

Haşim Aygün

25 Şubat 1987’de Adana’da doğdu. 2000 li yılların ortalarında fotoğraf sanatıyla ilgilenmeye başladı. Üniversite bitince askere gitti ve askerlik görevini de fotoğrafçı olarak tamamladı. Üniversite yıllarında fotoğraf kulübü başkanlığı yaptı. Analog fotoğrafçılık ve karanlık oda dersleri verdi. Başlangıç adlı ilk kişisel sergisini İstanbul Fotoğraf Galerisi’nde gerçekleştirdi.

Sevil Alkan

1979 yılında Samsun’da doğmuştur. Mimardır. Fotoğraf çekmeye 2013 yılında mobil bir aygıtla başlamış, şu anda ise Mobil Sokak ve Belgesel Fotoğraf alanında çalışmalarına devam etmektedir. 2014 yılında diğer fotoğrafçılarla birlikte Mobil Sokak Fotoğraf Kolektifi H-art Collective’i kurmuştur.

İlknur Can

3 Aralık 1978 Bilecik doğumluyum. Uzun süre çeşitli bankalarda çalışmış olup 2015 Haziran ayı itibariyle freelance çalışmaya devam etmekteyim. Daha çok ipone ile ürettiğim işler çeşitli mecralarda yayınlandı. Bunlardan biri de LensCulture’dır. 2014 yılında H-Art Collective oluşumuna dahil oldum. Halen H-Art Collective olarak ve bireysel olarak çalışmalarıma devam etmekteyim.

Hakan Çınar

Hakan Çınar Dünya'da yaşıyor. Seyir defterine yaşamının tanıklıklarını kaydediyor. Bir bakmışsınız sokakta sizinle de karşılaşabilir. Kalabalık kentlerin ara sokaklarını ve yüzü denize dönük yaşamayı seviyor. H-Art Collective üyesi.

Dinçer Dökümcü

1982 İstanbul doğumlu.
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F ‘nde lisans ve lisans üstü eğitimi aldı.10 yıl profesyonel olarak kurumsal firmaların finans departmanlarında çalıştı.
Daha sonra finans alanındaki kariyerine son vererek, güzel sanatlar alanında kariyer edinmek amacıyla, 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü’nde eğitime başladı. Fotoğraf projelerime devam ediyor.
Fotoğrafın yanında resim ve heykel ile ilgileniyor.

Emrullah Eyvallah

1984 istanbul doğumluyum. 3 senedir mobil fotoğraflar üretiyorum. H-Art Collective üyesi.

Onur Korkmaz

1988'de İstanbul'da doğdu,
2006'da ilk fotoğrafını çekti,
2013'te arkadaşlarıyla beraber Mahzen Photos kolektifini kurdu.
Bugün de fotoğraf çekmeye devam ediyor.

Mehves Leliç

1990, Istanbul doğdu. Robert Kolej ve Şikago Üniversitesi’ni bitirdikten sonra National Geographic, GEO, Turkish Daily News ve People’s Daily China’nın da içinde bulunduğu pek çok yayın için fotoğrafçı olarak çalıştı. 2013’te Magnum Fotoğraf Ajansı’nda Abbas’ın belgesel fotoğrafçılığı çalıştayına kabul edildi. National Geographic Society’nin Genç Kaşifler ve Türk Kültür Vakfı’nın Sanatçı Burslarını aldı. 2014’te Catherine Edelman Gallery’nin başlattığı Şikago Projesi’ne seçildi. 2015’te 2016’da Dubai Emerging Artist Award ve Luminarts Foundation’un görsel sanatlar ödüllerinin finalistleri arasında yer aldı.

Timurtaş Onan

İstanbul’da doğdu. Fotoğraf çalışmalarına 1980 yılında başladı. 25 yıldır profesyonel olarak çalışan Timurtaş Onan, bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında birçok etkinliğe katıldı, ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyesi olarak yer aldı. Uluslararası sanatçılarla, düzenlediği projeksiyon çalışmaları ve enstalasyonlarla “Positions and Directions”, “Triangle” “Nekropolis” ve “Cultural and Contamporary Art” adlı çağdaş sanat etkinliklerinde yer aldı. Ulusal ve uluslar arası birçok karma sergiye ve festivale katıldı, kişisel sergiler açtı. İngiliz heykeltraş David Cregeen ile birlikte “Eternal Image” adlı Heykel - Fotoğraf Sergisini The Royal Geographical Society, Londra’da gerçekleştirdi.
Beyoğlu Geceleri, TürkFotoğraçıları Kütüphanesi-30, İstanbul Blues ve Tarihi Yarımada Yansımalar adlı kitapları yayımlandı.

Tamer Serbay

1947 yılında Malatya'da doğdu. Resme orta okulda Ressam Esref Üren'in tesviki ile başladı. 1982 den beri serbest sanatçı olarak Almanya'da yaşıyor.1995 yılında Almanya’da “Tolerans” sanat ödülünü aldı. Amerika, Almanya, Estonya ve Fransa’dan sanat busları kazandı. Çeşitli üniversitelerde konuk eğitmen olarak atölyeler gerçekleştirdi, uluslar arası proje ve sempozyumlarda yer aldı.

Imre Szabo

1956 yılında Mokrin’de dünyaya geldi. 1974 yılından bu yana 200’ün üzerinde karma ve bireysel sergide yer almıştır. 1989 yılından bağımsız fotoğrafçı olarak çalışmaya karar verdi. Fotoğrafları birçok Yugoslav gazetesi, monograf, katalog ve yayının yanı sıra (Stern, Focus, Spiegel, Mond, Lexpress, Time, Newsweek, Herald Tribune, Le Nouvelle Observateur…) gibi dünyanın birçok saygın dergisinde de basılmıştır. 1985 yılından bu yana ULUPUDS üyesidir. Günümüzde bağımsız sanatçı olarak çalışmaktadır.

Erhan Şermet

1968 yılında İstanbul’da doğdu.Lise yıllarında izci grubunun fotoğrafçılığını üstlendi, herkes hazırolda dururken fotoğrafçının serbestçe hareket edebildiğini fark etmesi fotoğrafa olan ilgisini artırdı.Yurtdışında bir yıllık bir eğitim dönemi haricinde fotoğrafçılık konusunda kendi kendisini yetiştirdi, sürdürmekte olduğu mühendisliğin yanı sıra bir dönem profesyonel tanıtım fotoğrafçısı olarak da çalıştı. Çeşitli sergi ve yayımlamaların yanı sıra ‘Hayatın Anlamı’ ve ‘Parçalar – İşaretler’ isimli projeleri kitap olarak basıldı.
İstanbul’da yaşıyor ve fotoğraf projeleri üretiyor.

Tuncer Tunç

Tuncer Tunç,1971 yılında Adapazarı’nda doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Karma Sergi
2016 - Hayaller ve Hezeyanlar (Cem Turgay ile) İstanbul Fotoğraf Galerisi
Kişisel Sergisi
2012- Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Sergi Salonu

Cem Turgay

1962 İzmit’te doğdu. Kocaeli kentinin fotoğraf sanatçısı, babası Cemal Turgay’dan etkilenerek fotoğrafa başladı. 1980 London Croydon Technical Photographyʼi bitirdi. 2000 yılında Pamukbank sponsorluğunda, Engin Özendesʼin koordinatörlüğünü yaptığı Yunan ve Türk fotoğrafçıların çağrılı olduğu projede yer aldı. 2003 yılında Cem Turgay Fotoğraflar adlı kitabı yayınlandı. 2012 yılında C.A.M. Galeri’de Ertelenmiş zamanlar adlı kişisel sergisini gerçekleştirdi. Yurt içinde ve dışında karma sergilerde yer aldı.

Erdem Varol

1988 İstanbul doğumlu olan Erdem VAROL, üniversite yıllarında bir anlatma biçimi olarak fotoğrafı yeniden keşfetti. 2013 yılında, üretimlerini ortaklaştırma ve dayanışma fikriyle bir araya gelen arkadaşlarıyla beraber Mahzen Photos kolektifini kurdu. Bireysel ve kolektif çalışmalarını sürdürmektedir.