İstanbul Fotoğraf Galerisi

GEÇMİŞ SERGİ

İstanbul Fotoğraf Galerisi şehrin sanatsal anlamda en harekeli bölgesi olan Beyoğlu’nda, nitelikli eserlere yer vermek ve fotoğraf sanatını ve sanatçılarını toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla sergiler düzenlemektedir.

Usta fotoğraf sanatçılarının yanı sıra, genç kuşak temsilciler ve birlikte üretme yolunda biraraya gelmiş kollektif oluşumların da kendi işlerini sunabilecekleri bağımsız bir sanat alanı olmayı hedeflemektedir.

KARMA SERGİ

KARMA SERGİ
ŞEHİR ŞEHİR ÜSTÜNE

Şub. 28, 2017-Mart 11, 2017

ŞEHİR ŞEHİR ÜSTÜNE

Terkedilme, kentsel dönüşüm, yenilenme ya da herhangi bir nedenle yıkılan binaların/evlerin bitişik binalarda bıraktığı yapısal izler üzerinden, sürekli bir yıkma-yapma döngüsü içindeki şehir ve şehirleşme sürecine bağlı olarak, geniş kapsamlı yıkımların yarattığı şiddet ve bu şiddetin giderek tüm kente ve kentte yaşayanlara, kültürel dokulara ve çevreye uygulanan bir şiddete dönüşmesi, insan yaşamının en önemli evrelerinden biri olan çocukluk yıllarının yaşandığı evlerin ve mahallelerin, kısa bir sürede yok olmasının insan hayatında yarattığı köksüzlük duygusu, ortaya çıkan katmanlar arasındaki ilişki ve tezatlar, yerleşim pratikleri ve anlayışları çerçevesinde kentin geçmişine ve bir anlamda da geleceğine bakmak.

KARMA SERGİ

Proje

SAHİR ABACI

Fotoğraflar

HAMİYET BİRDEN
İLKNUR ÇELİKKAN ISIYEL
MEHMET SABRİ HASPOLATLI
MÜŞERREF SÜNDÜS
NEVİN POLAT
SEVAL DANIŞMAN