İstanbul Fotoğraf Galerisi

EDİSYON BAŞVURU

Satılmasını istediğiniz edisyonların jpg hallerini, varsa metnini ve biyografinizi info@istanbul-fotografgalerisi.com adresine gönderebilirsiniz.

EDİSYON SATIŞI İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ŞARTLARI

1- Fotoğrafçı, Galeri ile arasındaki anlaşmaya konu alan fotoğraf eserlerinden Galeri ile anlaşması ile belirlenen özellik ve adetlerde sınırlı bir edisyon oluşturulacağını kabul eder. Sanatçı edisyonun yaratıcısı olduğunu ve galeri ile anlaşmasının tanımladığı adet ve özellikler dışında baskı yapmayacağını ve açık edisyon olarak satılmayacağını taahhüt eder.

2 – Sanatçı fotoğrafın orijinini teyit amacıyla fotoğrafın arkasında sanatçı kaşesi olmalı ve aşağıda ki bilgiler yer alarak imzalanmalıdır. Fotoğrafın adı, edisyon ve sanatçı kopyası sayısı, baskı boyutları, baskı kağıdı ve tipi.

3 – Sanatçı ayrıca ilgili bir sertifikayı da kontrol ederek imzasıyla onaylayacaktır.

4- Fotoğrafla ilgili bu anlaşma konusu edisyonun tanımladıkları dışındaki tüm diğer telif ve kullanım hakları fotoğrafçıya aittir. Galeri edisyon tanımı dışında bir kopya veya baskı oluşturamaz, fotoğrafçının yazılı onayı olmaksızın fotoğrafın fotoğrafını çekemez ve edisyon baskılarının satışı haricinde ticari bir kullanım hakkı yoktur.Fotoğrafçı Galeri’ye sadece edisyonun satışına ve tanıtıma destek olacak aktiviteler ve katalog oluşturabilmesi için fotoğrafının kullanım hakkını tanır.

Fotoğrafçı Galeri ile olan anlaşmasının dışında anlaşma konusu fotoğraflarını çoğaltmayacağı ve satmayacağını teyit eder.Fotoğrafçı eserlerin sayısı belirlenen sanatçı kopyaları kendi sorumluluğundadır. Ancak hediye, bağış gibi ikinci bir kişiye verilmesi ile ilgili galeriyi bilgilendirmek durumundadır.Satış sonrasında da fotoğrafın bu anlaşmayla tanımlanan satışı dışındaki tüm hakları (sergilenmesi, yayımlanması gibi) fotoğrafçıya aittir.

5- Fotoğrafçı edisyon baskılarının kontrolü hakkına sahiptir. Baskı kalitesi ve özellikleri konusunda nihai karar mercii fotoğrafçıdır. Galeri fotoğrafçının imzasını taşımayan baskıları satışa yetkili değildir.

6- Baskı masrafları fotoğrafçıya aittir. Eserin satışında bu baskı ücreti fotoğrafçıya ödenecektir ve sanatçıya verilecek paydan ayrı tutulacaktır.

7- Bu anlaşma Galeri’yi imza tarihinden itibaren 1 (bir) Yıl boyunca Sınırlı Edisyonların satışı konusunda Türkiye sınırları içerisinde tek yetkili ilan eder. Bitiş tarihinden 30 gün önce yazılı bir itiraz iletilmediği sürece anlaşma kendisini otomatik olarak yeniler.

8- Fotoğrafların fiyatları galeri ve fotoğrafçı tarafından tepit edilecek, her türlü indirim ancak karşılıklı onay sonrası yapılabilecektir. Satış bedelinden baskı masrafları ve vergiler düşülmesi sonrasında kalan miktar % 50 Fotoğrafçı % 50 Galeri olarak pay edilecektir.

9- Fotoğrafçının payı alıcının ödemesini müteakip en geç 10 gün içerisinde ödenecektir.

10- Galeri elinde bulundurduğu baskıların korunması konusunda sorumludur. Elinde bulundurduğu baskıların zarar görmesi halinde maddi kaybın sorumlusu Galeri olacaktır.

11- Galeri satışa sunulan edisyonların en iyi şekilde tanıtımıyla sorumludur. Fotoğrafçı veya çalışmalarından söz edilirken onur kırıcı veya fotoğrafçının adını lekeleyici ifadeler kullanılamaz. Fotoğrafçı çalışmalarının veya isminin yer aldığı her yayıma itiraz hakkına sahiptir.

12-Bu anlaşma tüm tarafların yasal temsilcileri ve mirasçılarını da kapsar.
Anlaşmada ancak her iki tarafın yazılı onayı sonucu değişiklik yapılabilir.
Anlaşma, 2. Maddedeki açıklamaların yeterli olmadığı durumda Fotoğrafçı ve Galerinin yazılı onay ve imzalarına haiz ekteki belgede yer alan fotoğrafları ve şartları da içerir.

13- Sözleşme ....... sayfadan oluşmaktadır.

14- Anlaşmazlık durumunda şikayet ve uzlaşma mercii Türk Mahkemeleridir.